Collectie Gelderland

Geen titel

Ede, Zuider Parrallelweg gezien vanaf de ENKA (later AKU). Te zien zijn bovengrondse telegraafdraden en het seinhuis dat hier nog laag is.