Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van Ede gezien in noordelijke richting. In het midden de spoorlijn Ede-Amersfoort en daar langs de Wildzoom. Rechtsonder het hoogspannings schakel- en transformatorstation in de hoek van de Wildzoom, Doolhoflaan en Knuttelweg.