Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Lunteren, gezien in zuidelijke richting. Links de woning van Evert Floris Roelofsen, de molenaar van molen "De Hoop".