Collectie Gelderland

Geen titel

Een B.en W.-vergadering in 1981. Om de ronde tafel zitten v.l.n.r. de wethouders G.W. Bos en Date Keuning, gemeentesecretaris J.C. Oudshoorn, burgemeester M.K. van Dijk en de wethouders H. Alberts, P. Aalbers en G. Beukhof in de B.en W.- kamer van het gemeentehuis aan de Bergstraat 4.