Collectie Gelderland

Geen titel

Deze houten barakken achter de Maurits- en Johan Willem Friso kazernes aan de Stationsweg te Ede werden in de Eerste Wereldoorlog gebouwd om de talloze gemobiliseerden onderdak te verschaffen.