Collectie Gelderland

Geen titel

De Lindeboomsberg in het Lunterse Buurtbos, gezien in westelijke richting.