Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van omgeving Arnhemseweg te Ede, gezien in noordelijke richting. Bovenaan de Diepenbrocklaan en daaronder de Arnhemseweg. Dan rechts naar beneden de Langenberglaan met in het midden naar links de Buurtmeesterweg. Links van boven naar onder de Ceelman van Ommerenweg. Onderaan de foto de woningen aan de Nieuwe Kazernelaan.