Collectie Gelderland

Geen titel

Het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad poserend voor de Sterrenberg. Burgemeester; J. Slot Gemeentesecretaris: J. Both Wethouders: H. Alberts, G.W. Bos, R. Bos, J. Soetendaal. Raadsleden: P. Aalbers, G. Beukhof, E. Broekhuis, A. Engelen, Mw. G.M. Geerling-Lijster, H. de Graaf, H.J. Robijn, R. Wielinga, J. Broekhuis, H.M. Dijkman, T. Hommes-Wardenier, K. Hylkema, J. Jonasse, G.Koster, G. Burgers, J. van Ginkel, L.A. Jansen, A. van Steenbergen, N.D. van Wijk, W.J. van den Brink, D.H. Keuning, Mw. E. van der Laan-Muurman, J. Redeker, W. Schotsman, A.F. Slingschroder, J. van den Dikkenberg, J. de Koning, J. van Veldhuizen, G.W.A. van Deursen, P.J. de Koning, Th. Limonard