Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van het Edese Industrieterrein "Heestereng", gezien in oostelijke richting.