Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van omgeving De Goudsberg in Lunteren, gezien in oostelijke richting. In het midden de zandafgraving met daaronder camping De Goudsberg.