Collectie Gelderland

Geen titel

Ede uit de Kunst. De gemeentebode Simon Elzenaar, rechts, was ook aanwezig.