Collectie Gelderland

Geen titel

Bezoek van wethouder R. Spiegelenberg aan de Seniorenflat, Groenendaal te Ede. Wethouder R. Spiegelenberg in gesprek. Foto 4 van een serie van 5