Collectie Gelderland

Geen titel

Het Maandereind in Ede, gezien in noordelijke richting. Op de voorgrond een groepje mensen met helemaal rechts klepperman- dorpsomroeper Gerrit van der Meijden. Rechts achter de bomen een deel van de openbare lagere school.