Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat in Bennekom, gezien in noordelijke richting. Rechts de Bondsspaarbank en op de achtergrond links de Brinkstraat.