Collectie Gelderland

Geen titel

Detailtekening van het waterleidingnet in de omgeving van de Asakkerweg.