Collectie Gelderland

Geen titel

Het Bart van Elstplantsoen te Bennekom, gezien vanaf hoek Groenestraat / Dorpsstraat in noord-oostelijke richting.