Collectie Gelderland

Geen titel

Winkelcentrum "De Stadspoort", in Ede. Dit winkelcentrum is over de Willem Dreeslaan gebouwd en vormt een verbinding tussen de wijken Maandereng en Rietkampen, en functioneert als winkelcentrum voor beide woonwijken. Foto 3 van een serie van 10