Collectie Gelderland

Geen titel

Tekst uit de memorie van toelichting: "No. 2. Het zelfde varken, waarvan de kippen de eerste klandizie vormen".