Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de omgeving van de Dr. Hartogsweg te Ede, gezien in noordoostelijke richting. In het midden de spoorlijn Arnhem-Utrecht met de Trailstar, daaronder de AKZO-fabriek.