Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de ENKA-fabriek aan de Dr. Hartogsweg te Ede, gezien in oostelijke richting, met rechts de afvalwaterzuivering. Linksboven de spoorlijn Arnhem-Utrecht, met aan de bovenzijde het Volkstuinkomplex 'Schraaljammer' van de Vereniging voor Volkstuinders te Ede. Onderaan een deel van de Bennekomseweg.