Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 6 van een serie van 13 De uitbreiding van de archiefbewaarplaats van het gemeentearchief Ede. Een van de nieuwe depots.