Collectie Gelderland

Geen titel

De Laan der Verenigde Naties in Ede, met de geluidswal ter bescherming tegen de geluidsoverlast van de Rijksweg A12, gezien in oostelijke richting.