Collectie Gelderland

Geen titel

De Peppelensteeg in Ede, gezien in westelijke richting ter hoogte van het sportpark.