Collectie Gelderland

Geen titel

Het College van Burgemeester en Wethouders en mevrouw Blanken ter gelegenheid van de herbenoeming van burgemeester Blanken op 22-04-1994. Van links naar rechts: mevrouw T.Toren-Slager wethouder Milieu, Verkeer en Openbaar Beheer, mevrouw Blanken, R. Spiegelenberg wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening Buitengebied, E. Peerbolte wethouder Economie, Grond, Ruimtelijke Ordening Stedelijk Gebied, drs. W. van der Molen gemeentesecretaris, mr. W. Blanken burgemeester en P. van der Klok wethouder Sport, Recreatie en Sociaal Cultureel Werk.