Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 2 van serie van 29 foto's Zaterdag 2 februari 1952. De installatie van de heer H.M. Oldenhof tot burgemeester van gemeente Ede in gebouw "Rehoboth" aan de Driehoek 11 in Ede, zijn bezoek aan Lunteren en de Officiële receptie in de "Hof van Gelderland" in Ede. De secretaris, de heer F.H. Sievers, leest het schrijven voor van de commissaris der koningin in de provincie Gelderland en het daarbij toegezonden Koninklijk Besluit tot benoeming van de heer H.M. Oldenhof tot burgemeester dezer gemeente (K.B. 150152, nr. 9).