Collectie Gelderland

Geen titel

Notaris Fischerstraat (vóór 1946 Grotestraat), Ede. Geheel links de schoenwinkel van A.J. Sipkens en in het hogere huis ernaast is de groentewinkel van D. Leijenhorst. Rechts de bakkerswinkel van Janus Koops, het huis met bakkerswinkel werd daar in 1915 gebouwd. Daar woonde op no. 44 de wed. A. van Ruler-Oukes en op no. 42 de familie G. van Ruler.