Collectie Gelderland

Geen titel

Hier poseert G.J. Termaten tijdens zijn werk in de zandafgraving op de Goudsberg.