Collectie Gelderland

Geen titel

De Veenderweg in Ede, gezien in noordelijke richting vanaf de Waterloweg. Rechts de Cavaljéschool en de molen 'Concordia'.