Collectie Gelderland

Geen titel

Park Paasberg in Ede, gezien in noordelijke richting. Links op de achtergrond de Nederlands Hervormde Kerk.