Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 7 van serie van 7 De Prinses Marijkeschool is een christelijke school voor lager beroepsonderwijs aan de Hendrik Stafweg te Ede. Dit schoolgebouw werd in 1995 gesloopt om plaats te maken voor woningen. De huishoudschool, gezien in oostelijke richting met geheel rechts de hoofdingang.