Collectie Gelderland

Geen titel

Officiële opening van het Johaniterziekenhuis "Bethanië" Dorpsstraat 37, Bennekom op 19 februari 1918. Gasten bij de opening aanwezig zittend van links naar rechts:Jhr. Dr.J.M.A. Gevers Leuven arts, Mr. W.A. Baron van Ittersum, K.G.W. baron van Wassenaer, Z.K.H. Prins Hendrik, Mr. Dr. C.O.Ph baron Creutz burgemeester van Ede, L.J. van der Mandele eigenaar van Bethanië. Staand van links naar rechts: Th.M. van der Mandele, Jhr. John C.F. von Muhlen, Jhr. Ernst H. van Loon, G. van Olden, Ir. F.C.C. baron van Tuyll van Zuiylen, Jhr. Beelaerts van Blokland, Jhr. Dr. J.L.A. Martens van Sevenhoven, nn, M. baronesse van Wassenaer-van Lynden, Ds. H.A.C. Snethlage, zuster Vrolijk, Dr. Jacobse Boudewijnse, zuster de Vries, notaris van Rhijn, nn, zuster Leentje Dooyen, G.C.D. d' Aumale baron van Hardenbroeck, tuiman Gaart Bothof, W.H. baron Taets van Amerongen.