Collectie Gelderland

Geen titel

Gebouw 3: de "Stadsberg", hulpgebouw van de gemeentesecretarie aan de Bergstraat in Ede, gezien in zuidoostelijke richting.