Collectie Gelderland

Geen titel

Panorama van Ede, vanaf de Paasberg in westeljike richting.