Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 3 van serie van 5 De Vogelbuurt in Ede west. De Zwaluwlaan, gezien in oostelijke richitng vanaf de Merellaan. Op de achtergrond de gasfabriek aan de Schaapsweg.