Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van het centrum van Lunteren, gezien in zuidwestelijke richting. Op de voorgrond (midden) de huidige Jac. Gazenbeeklaan. Daarboven de Oude Kerk (Nederlands Hervormde Kerk) met rechts daarvan de Stationsstraat, die overgaat in de Klomperweg, links van de Kerk begint de Roskammersteeg. Links de Boslaan.