Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 1 van een serie van 5 Rampenbestrijdingsoefening van de gemeente Ede in de brandweerkazerne te Ede.