Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de omgeving van het gemeentehuis van Ede tijdens de aanleg van het nieuwe winkelcentrum, gezien in noordwestelijke richting. Foto 1 van een serie van 3.