Collectie Gelderland

Geen titel

Het Jan Hilgersmonument aan de Zonneoordlaan te Ede, bij de Driesprong. Het monument herinnert aan de eerste motorvlucht van een Nederlandse piloot boven Nederland door J.W.E.H. Hilgers op 29 juli 1910. Het monument werd opgericht door de Vliegtuigkundige Studiekring "Leonardo da Vinci", ter gelegenheid van haar tweede lustrum op 22 oktober 1955.