Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van Ede, gezien in noordelijke richting. Links Rijksweg N30 en rechts de Zecksteeg en in het midden rechts de Fransesteeg.