Collectie Gelderland

Geen titel

Rustende militairen van het 11e Regiment Infanterie tijdens schietoefeningen op het schietterrein bij Ede.