Collectie Gelderland

Geen titel

Pastoor F.A.R. Padberg. Aalmoezenier van de RK kerk in Ede.