Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 8 van serie van 10 De Bovenweg in Bennekom. De Bovenweg, gezien in zuidelijke richting. Links verzorgingshuis voor verstandelijk gehandicapten "Denneoord".