Collectie Gelderland

Geen titel

De Laarweg in Bennekom, tussen de Heidelaan en de Korenlaan, gezien in noordelijke richting.