Collectie Gelderland

Geen titel

GBKN, omgeving buitengebied Harskamp, Harderwijkerweg, Hoog Buurloseweg. In de percelen staat de cultuur vermeld. Tevens gedeeltelijk voorzien van kadastrale grenzen. Zie ook overzichtskaart nummer K1182. Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), uitgevoerd als raamkaart (d.i. een kaart of kaartblad dat zich uitstrekt tot aan het kader). De inhoud bestaat uit gedetailleerde topografie, soms aangevuld met kadastrale grenzen. De gebouwen zijn voorzien van huisnummers. De namen van de wegen zijn aangegeven. De kaarten zijn opgenomen in het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Ook is er een verwijzing naar het kaartblad 1: 25.000 van de Topografische Dienst.