Collectie Gelderland

Geen titel

De Christelijke Technische School aan de Amsterdamseweg te Ede, gezien in oostelijke richting.