Collectie Gelderland

Geen titel

Hoek Bergstraat en Driehoek te Ede. In het witte huis woonde de familie G.J.J. van Ettikhoven. Toen droeg het pand de naam Berghoek en was genummerd Bergstraat 14. Na de doortrekking van de Raadhuisstraat werd het Bergstraat 44. Op het naambordje aan het huis staat de naam Western Hill.