Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto, genomen ter hoogte van de spoorlijn Ede-Utrecht bij de Kerkweg in noord-oostelijke richting tot aan (een deel) van de Klinkenbergerweg. Rechts het nog voor een groot gedeelte onbebouwde Beatrixpark.