Collectie Gelderland

Geen titel

De Nederlands Hervormde Kerk en omgeving, gezien in noordwestelijke richting. Rechts de latere Kerklaan.