Collectie Gelderland

Geen titel

De Goudenstein - Kranenburg, gezien in noordelijke richting.