Collectie Gelderland

Geen titel

Oma van de Bos op 100-jarige leeftijd in het verzorgingshuis Beringhem aan de Commandeursweg 500 in Bennekom.